Jaijo, R. (2022) «Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 27, pp. 13–40. doi: 10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36148.