Frías Conde, X. (2021) «A natureza das construcións de TER + Participio en galego moderno», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 26, pp. 203–214. doi: 10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32136.