Bermúdez Montes, M. T. (2021) «Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión literaria», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 26, pp. 171–188. doi: 10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32134.