Fernández Salgado, X. A. . (2021) «No bicentenario do nacemento de Marcial Valladares: unha cronoloxía da súa biobibliografía», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 26, pp. 131–152. doi: 10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32124.