Butinyà, J. (2018) «RESEÑA de: Raimondo Lullo. "Libro di Santa Maria". “Letture cristiane del secondo millennio” 58. Introducció, traducció i notes de Simone Sari. Epíleg de Jordi Gayà. Milà: ed. Paoline, 2017. 387 pp. ISBN: 978-88-315-4672-0», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 23, pp. 181–186. doi: 10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23216.