Soler, M. (2018) «“Josep és el nom més senyor que hi ha!”: onomàstica literària guimeraniana», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 22, pp. 13–40. doi: 10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20853.