Revelles Esquirol, J. (2014) «Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 19. doi: 10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13760.