Sánchez Rei, X. M. y Mosquera Castro, E. (2013) «Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 18. doi: 10.5944/rllcgv.vol.18.2013.10793.