Fidora, Alexander. 2006. «Les Definicions De Ramon Llull : Entre La lògica árab I Les Teories De La Definició Modernes». Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca 12 (enero). https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.12.2006.5919.