Jaijo, Rafael. 2022. «Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 27 (noviembre):13-40. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36148.