Bermúdez Montes, María Teresa. 2021. «Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión literaria». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 26 (noviembre):171-88. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32134.