Fernández Salgado, Xosé A. 2021. «No Bicentenario Do Nacemento De Marcial Valladares: Unha cronoloxía Da Súa biobibliografía». Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca 26 (noviembre):131-52. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32124.