FIDORA, A. Les definicions de Ramon Llull : entre la lògica árab i les teories de la definició modernes. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, [S. l.], v. 12, 2006. DOI: 10.5944/rllcgv.vol.12.2006.5919. Disponível em: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/5919. Acesso em: 9 jun. 2023.