FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, . M. Fernández Sendón, Enrique (L. Fersen): Memoria e antoloxía dun republicanogalego. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, Serie Documentos, 1998. Introducción, estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña). Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, [S. l.], v. 7, 2001. DOI: 10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5829. Disponível em: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/5829. Acesso em: 3 feb. 2023.