BUTIÑÁ JIMÉNEZ, J. Més fonts de lo somni de Bernat Metge. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, [S. l.], v. 7, 2001. DOI: 10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5805. Disponível em: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/5805. Acesso em: 28 sep. 2022.