FERRANDO, M. El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, [S. l.], v. 22, p. 79–100, 2018. DOI: 10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20862. Disponível em: https://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/20862. Acesso em: 27 feb. 2024.