Baydal Sala, V. (2011). RESEÑA de : Milà, Lluís del. El cortesano. Estudi introductori i text a cura de VicentJ. Escartí. València : Institució Alfons el Magnànim, 2010. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 16. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6013