Vázquez Fernández, S. (2011). A tradución como apropiación : análise das estratexias tradutivas en O país da saudade de P. Castro e A. e R. Villar Ponte. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 16. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6005