López Alcalde, C. (2010). El Liber de anima rationali, ¿primera obra antiaverroísta de Ramon Llull?. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 15. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.15.2010.5982