Fidora, A. (2006). Les definicions de Ramon Llull : entre la lògica árab i les teories de la definició modernes. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 12. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.12.2006.5919