Mera Herbello, H. (2004). A literatura infantil e xuvenil en Galicia : cara a unha restruturación do sistema literario. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 10. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.10.2004.5881