Ysern i Lagarda, . J. A. (2003). Ramon Llull i el lul·lisme a través de la obra de Miquel Batllori. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 9. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.9.2003.5851