Fernández Rodríguez, . M. (2001). Fernández Sendón, Enrique (L. Fersen): Memoria e antoloxía dun republicanogalego. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, Serie Documentos, 1998. Introducción, estudio e notas de Xosé Luís Axeitos e Uxío Bobillo (reseña). Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 7. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.7.2000.5829