Martínez Xoubanova, . M. (1999). Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa (reseña). Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 6. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5798