Rodríguez González, O. (1999). Vicente Risco e "La puerta de paja" : unha valiosa contribución á novela "católica" na posguerra española. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 6. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5773