Ysern i Lagarda, J. A. (1997). Retórica sermonária, exempla i construcció de "l´Espill" de Jaume Roig. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 5. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.5.1996.5732