Frías Conde, X. (2021). A natureza das construcións de TER + Participio en galego moderno. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 26, 203–214. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32136