Bermúdez Montes, M. T. (2021). Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión literaria. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 26, 171–188. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32134