Fernández Salgado, X. A. . (2021). No bicentenario do nacemento de Marcial Valladares: unha cronoloxía da súa biobibliografía. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 26, 131–152. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.26.2021.32124