i Ferrer, L. R. (2020). La virtut de la fortalesa als sirventesos morals de Pere March. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 25, 15–34. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.25.2020.28897