Aguilar, J. A. (2020). «Així com un camp de batalla»: A l’entorn de les imatges de tipus militar als sermons de Vicent Ferrer. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 24, 13–56. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.24.2019.26405