Butinyà, J. (2018). RESEÑA de: Raimondo Lullo. "Libro di Santa Maria". «Letture cristiane del secondo millennio» 58. Introducció, traducció i notes de Simone Sari. Epíleg de Jordi Gayà. Milà: ed. Paoline, 2017. 387 pp. ISBN: 978-88-315-4672-0. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 23, 181–186. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23216