Ferrando, M. (2018). El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 22, 79–100. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20862