Escudero Alcamí, T. (2018). RESEÑA de: Carbó, F.; Gregori, C. i Rosselló, R. X. (eds.) (2016) La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 551 pp. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 22, 249–251. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.22.2017.20861