Revelles Esquirol, J. (2014). Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 19. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13760