Sánchez Rei, X. M., & Mosquera Castro, E. (2013). Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego. Revista De Lenguas Y Literaturas Catalana, Gallega Y Vasca, 18. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.18.2013.10793