(1)
Martín, J. L. Miquel Batllori, Records personáis I últims Escrits. RLLCGV 2003, 9.