(1)
Baydal Sala, V. RESEÑA De : Milà, Lluís Del. El Cortesano. Estudi Introductori I Text a Cura De VicentJ. Escartí. València : Institució Alfons El Magnànim, 2010. RLLCGV 2011, 16.