(1)
Gros Lladós, S. RESEÑA De : Medina, Jaume. De l’Edat Mitjana Al Dos Mil. Estudis Sobre La Tradició clàssica a Catalunya. Barcelona: Publicacions Internacionals Catalanes, 2009. RLLCGV 2010, 15.