(1)
López Alcalde, C. El Liber De Anima Rationali, ¿primera Obra antiaverroísta De Ramon Llull?. RLLCGV 2010, 15.