(1)
Butinyà, J. August BOVER FONT, Sardocatalana. Llengua, Literatura I Cultura Catalanes a Sardenya, «Básica» 10, Denes, Valencia 2007. RLLCGV 2013, 13.