(1)
Mera Herbello, H. A Literatura Infantil E Xuvenil En Galicia : Cara a Unha restruturación Do Sistema Literario. RLLCGV 2004, 10.