(1)
Butiñá Jiménez, J. Sobre Els orígens De La Novel-La. RLLCGV 2004, 10.