(1)
Ysern i Lagarda, . J. A. Ramon Llull I El lul·lisme a través De La Obra De Miquel Batllori. RLLCGV 2003, 9.