(1)
Butiñá Jiménez, J. Més Fonts De Lo Somni De Bernat Metge. RLLCGV 2001, 7.