(1)
Martínez Xoubanova, . M. Actas Das I Xornadas Das Letras Galegas En Lisboa (reseña). RLLCGV 1999, 6.