(1)
Romaní i Cornet, M. Pijoan I Picas, María Isabel: Viatge Per Vimaginan De I’obra De Salvador Espriu (reseña). RLLCGV 1999, 6.