(1)
Rodríguez González, O. Vicente Risco E "La Puerta De paja" : Unha Valiosa contribución á Novela "católica" Na Posguerra española. RLLCGV 1999, 6.