(1)
Miralles, C. Sobre Les Comparacions Marines En La poesía d’Ausiàs March. RLLCGV 1999, 6.