(1)
Ysern i Lagarda, J. A. Retórica sermonária, Exempla I Construcció De "l´Espill" De Jaume Roig. RLLCGV 1997, 5.